Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 108 103 220 70 48 3.28
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 94 109 211 75 60 3.19
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 101 123 203 67 55 3.27
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 87 150 194 70 48 3.29
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 107 137 192 65 48 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 100 142 198 62 47 3.34
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 109 141 193 63 43 3.38
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 95 138 200 69 47 3.30
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 94 133 210 68 44 3.30
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 107 137 193 65 47 3.35
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 93 126 209 65 56 3.25
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 81 141 207 68 52 3.24
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 85 130 196 86 52 3.20
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 88 139 200 75 47 3.27
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 85 116 220 71 57 3.18
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 76 137 199 76 61 3.17
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 77 115 206 85 66 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 82 124 215 75 53 3.19
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 93 135 189 65 67 3.22
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 96 136 185 75 57 3.25
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 110 135 190 67 47 3.35
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 89 120 199 86 55 3.19
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 93 117 202 69 68 3.18