Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 115 103 258 128 61 3.12
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 89 120 242 149 65 3.03
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 110 134 229 139 53 3.16
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 114 132 242 133 44 3.21
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 108 140 230 139 48 3.18
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 102 146 235 132 50 3.18
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 106 137 244 126 52 3.18
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 106 136 246 129 48 3.18
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 112 139 236 130 48 3.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 122 124 232 133 54 3.19
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 118 127 224 133 63 3.16
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 104 141 236 135 49 3.17
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 101 128 242 130 64 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 101 145 235 131 53 3.17
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 109 116 242 136 62 3.11
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 107 126 248 122 62 3.14
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 105 121 256 126 57 3.14
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 103 123 251 139 49 3.14
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 108 132 229 130 66 3.13
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 114 136 231 138 46 3.20
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 114 147 231 126 47 3.23
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 100 138 239 137 51 3.15
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 115 124 230 127 69 3.13