Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Tekstil (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 10 4 25 6 2 3.30
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 7 24 5 2 3.34
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 8 26 5 2 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 7 23 5 2 3.38
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 10 8 19 8 2 3.34
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 13 19 5 2 3.43
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 10 20 5 2 3.45
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 11 19 7 2 3.34
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 9 21 7 2 3.30
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 10 19 8 2 3.30
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 8 23 7 2 3.23
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 7 10 16 10 4 3.13
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 9 19 9 3 3.17
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 10 17 11 2 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 13 16 9 2 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 10 19 9 3 3.15
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 9 21 7 3 3.21
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 11 19 8 3 3.19
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 10 16 9 4 3.19
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 10 21 7 2 3.28
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 10 8 19 8 2 3.34
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 11 18 8 3 3.23
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 9 21 6 3 3.28