Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu İşletme (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 16 28 9 9 3.07
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 12 34 7 11 2.93
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 14 26 10 9 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 16 29 6 9 3.17
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 17 24 9 8 3.23
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 14 30 8 9 3.09
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 19 23 7 10 3.20
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 15 15 23 6 11 3.24
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 15 21 9 12 3.11
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 16 20 11 10 3.16
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 13 16 24 7 10 3.21
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 15 26 8 10 3.13
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 11 16 23 10 10 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 13 16 24 7 10 3.21
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 10 8 33 6 13 2.94
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 9 8 32 9 12 2.90
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 7 31 10 10 3.01
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 9 29 11 10 3.00
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 13 11 29 8 9 3.16
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 16 10 28 9 7 3.27
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 9 30 10 7 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 11 11 32 6 10 3.10
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 13 9 26 7 15 2.97