Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Sigortacılık (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 3 7 1 2 3.60
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 2 8 1 3 3.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 3 9 1 1 3.60
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 3 9 2 0 3.65
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 4 8 2 0 3.70
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 5 7 2 1 3.55
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 4 8 0 2 3.60
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 5 7 1 1 3.70
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 5 7 1 1 3.70
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 4 9 1 1 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 3 4 13 0 0 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 3 4 12 1 0 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 3 11 2 0 3.45
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 8 9 0 0 3.70
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 4 9 2 0 3.60
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 5 8 2 0 3.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 3 8 1 2 3.50
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 4 7 2 1 3.60
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 6 6 7 1 0 3.85
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 5 7 6 2 0 3.75
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 5 8 2 0 3.65
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 11 5 2 0 3.65
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 7 6 2 1 3.55