Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Bankacılık (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 3 4 5 2 3 3.12
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 5 4 3 3 3.00
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 3 6 3 2 3.12
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 2 4 6 3 2 3.06
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 3 3 4 2 3.29
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 3 5 3 4 2 3.18
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 4 4 3 3 3 3.18
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 2 5 3 5 2 3.00
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2 4 5 2 4 2.88
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 0 6 4 5 2 2.82
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 1 4 6 3 3 2.82
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1 6 4 3 3 2.94
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 3 5 3 3 3.00
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 1 5 5 3 3 2.88
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 2 7 3 3 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 2 5 5 3 2.71
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2 3 5 3 4 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 1 4 5 4 3 2.76
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 2 4 6 2 3 3.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 2 5 5 2 3 3.06
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 2 6 2 2 3.35
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 4 6 3 2 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 2 2 8 2 3 2.88