Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 109 123 193 56 41 3.39
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 99 113 200 59 51 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 109 127 185 58 43 3.39
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 103 140 182 56 41 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 120 118 182 59 43 3.41
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 120 130 179 49 44 3.45
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 118 128 180 52 44 3.43
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 118 136 174 44 50 3.44
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 119 134 185 41 43 3.47
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 118 146 172 48 38 3.49
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 113 133 190 50 36 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 105 134 194 53 36 3.42
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 102 124 189 59 48 3.33
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 112 129 191 52 38 3.43
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 117 195 62 47 3.31
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 91 128 197 56 50 3.30
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 88 116 190 61 67 3.19
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 106 119 182 63 52 3.31
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 126 125 173 52 46 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 117 136 180 47 42 3.46
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 138 118 183 48 35 3.53
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 115 126 183 50 48 3.40
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 130 122 171 45 54 3.44