Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 76 120 193 52 35 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 78 118 184 57 39 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 86 143 170 45 32 3.43
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 92 130 178 45 31 3.43
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 98 144 159 41 34 3.49
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 105 138 163 38 32 3.52
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 102 132 167 44 31 3.48
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 103 138 163 39 33 3.50
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 107 128 170 40 31 3.50
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 101 141 162 39 33 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 97 138 165 43 33 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 90 140 170 47 29 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 86 134 172 52 32 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 85 149 164 44 34 3.43
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 88 124 171 56 37 3.36
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 86 126 161 65 38 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 79 123 165 61 48 3.26
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 81 134 155 68 38 3.32
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 111 154 134 46 31 3.56
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 120 140 146 42 28 3.59
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 118 152 138 40 28 3.61
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 106 155 142 44 29 3.56
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 100 142 155 36 43 3.46