Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 105 127 172 47 31 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 85 131 175 58 33 3.37
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 103 140 171 41 27 3.52
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 93 147 169 50 23 3.49
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 112 135 156 49 30 3.52
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 113 135 160 44 30 3.53
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 105 130 168 52 27 3.49
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 104 136 161 47 34 3.48
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 101 131 180 42 28 3.49
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 108 135 160 55 24 3.51
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 96 140 176 45 25 3.49
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 101 132 181 41 27 3.50
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 92 132 172 52 34 3.41
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 100 130 179 46 27 3.48
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 91 138 158 68 27 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 98 116 162 72 34 3.36
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 83 130 171 48 50 3.31
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 99 133 159 56 35 3.43
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 116 125 162 43 36 3.50
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 135 114 152 47 34 3.56
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 130 127 159 33 33 3.60
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 104 124 171 45 38 3.44
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 96 133 151 50 52 3.35