Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 135 131 161 31 26 3.66
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 125 134 154 42 29 3.59
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 130 141 158 37 18 3.68
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 131 146 154 35 18 3.70
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 142 141 147 36 18 3.73
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 161 130 142 37 14 3.80
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 128 155 151 30 20 3.70
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 131 143 153 37 20 3.68
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 130 160 145 29 20 3.73
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 146 151 139 26 22 3.77
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 125 150 163 31 15 3.70
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 125 154 153 37 15 3.70
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 126 139 168 34 17 3.67
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 123 152 161 33 15 3.69
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 116 148 162 38 20 3.62
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 117 149 148 50 20 3.61
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 117 133 160 49 25 3.55
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 118 139 155 45 27 3.57
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 141 125 157 36 25 3.66
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 135 149 149 36 15 3.73
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 152 139 148 30 15 3.79
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 122 152 163 32 15 3.69
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 135 122 171 37 19 3.65