Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 23 23 49 9 5 3.46
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 21 21 52 12 3 3.41
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 22 25 45 13 4 3.44
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 24 29 41 12 3 3.54
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 26 22 43 15 3 3.49
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 23 35 38 10 3 3.60
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 21 34 41 9 4 3.54
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 22 30 40 12 5 3.48
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 22 33 40 11 3 3.55
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 21 31 44 10 3 3.52
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 18 31 44 11 5 3.42
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 19 30 44 12 4 3.44
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 18 27 47 12 5 3.38
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 18 32 45 11 3 3.47
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 22 29 42 10 6 3.47
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 19 34 38 12 6 3.44
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 17 28 39 18 7 3.28
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 15 30 42 15 7 3.28
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 23 31 40 9 6 3.51
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 24 34 36 10 5 3.57
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 23 34 37 10 5 3.55
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 20 32 39 12 6 3.44
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 19 32 40 14 4 3.44