Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 142 98 99 22 19 3.85
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 137 92 103 24 24 3.77
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 155 100 88 18 19 3.93
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 158 108 78 16 20 3.97
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 148 108 85 16 23 3.90
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 165 97 83 18 17 3.99
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 153 111 79 16 21 3.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 152 102 84 19 23 3.90
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 154 102 84 20 20 3.92
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 159 97 81 20 23 3.92
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 139 104 91 24 22 3.83
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 146 98 87 30 19 3.85
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 133 86 105 31 25 3.71
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 132 107 93 25 23 3.79
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 124 110 96 29 21 3.76
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 138 94 96 28 24 3.77
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 132 95 94 32 27 3.72
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 131 94 88 41 26 3.69
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 136 101 75 39 29 3.73
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 145 94 97 22 22 3.84
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 153 107 71 25 24 3.89
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 143 98 83 29 27 3.79
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 140 87 94 32 27 3.74