Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 99 91 132 22 15 3.66
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 84 96 125 39 15 3.54
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 107 93 125 24 10 3.73
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 99 105 122 21 12 3.72
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 100 101 119 28 11 3.70
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 111 99 114 24 11 3.77
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 115 99 102 31 12 3.76
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 102 103 109 32 13 3.69
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 109 107 107 25 11 3.77
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 106 102 108 30 13 3.72
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 103 93 121 29 13 3.68
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 97 96 119 38 9 3.65
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 95 79 132 37 16 3.56
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 100 94 116 37 12 3.65
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 103 69 127 40 20 3.54
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 83 86 121 49 20 3.45
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 86 74 123 42 34 3.38
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 78 84 109 51 37 3.32
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 94 93 113 39 20 3.56
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 108 90 111 31 19 3.66
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 128 85 106 23 17 3.79
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 106 80 121 33 19 3.62
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 102 75 118 36 28 3.52