Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu İşletme
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 8 21 0 5 3.44
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 11 9 21 0 4 3.51
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 14 11 16 2 2 3.73
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 11 14 13 3 4 3.56
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 13 11 16 4 1 3.69
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 15 11 13 1 5 3.67
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 15 16 1 4 3.53
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 13 15 1 4 3.62
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 12 12 17 2 2 3.67
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 16 10 14 0 5 3.71
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 14 7 18 2 4 3.56
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 15 8 17 3 2 3.69
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 14 6 17 3 5 3.47
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 14 6 17 5 3 3.51
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 12 9 19 1 4 3.53
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 13 6 20 5 1 3.56
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 13 7 21 1 3 3.58
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 12 9 18 4 2 3.56
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 17 6 16 1 5 3.64
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 11 12 15 6 1 3.58
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 8 17 2 4 3.58
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 10 11 19 2 3 3.51
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 15 5 18 0 7 3.47