Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 32 30 43 8 3 3.69
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 33 33 37 9 4 3.71
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 36 28 42 5 5 3.73
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 33 34 39 6 4 3.74
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 34 29 38 10 5 3.66
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 34 33 37 8 4 3.73
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 29 27 41 15 4 3.53
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 30 29 43 11 3 3.62
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 31 30 42 10 3 3.66
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 34 29 41 10 2 3.72
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 39 32 37 5 3 3.85
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 33 34 36 11 2 3.73
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 28 29 44 12 3 3.58
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 30 32 40 11 3 3.65
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 27 32 41 11 5 3.56
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 30 28 41 10 7 3.55
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 27 26 46 9 8 3.47
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 29 25 41 11 10 3.45
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 43 27 29 8 9 3.75
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 46 30 29 7 4 3.92
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 45 28 29 7 7 3.84
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 39 29 32 9 7 3.72
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 35 30 32 7 12 3.59