Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 96 120 185 58 49 3.31
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 92 109 186 66 55 3.23
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 101 116 183 55 53 3.31
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 93 132 176 55 52 3.31
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 100 134 178 52 44 3.38
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 100 134 180 44 50 3.37
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 95 130 182 49 52 3.33
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 92 121 188 57 50 3.29
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 92 120 186 64 46 3.29
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 97 128 186 47 50 3.34
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 102 124 183 51 48 3.36
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 94 123 194 50 47 3.33
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 89 111 196 55 57 3.24
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 88 127 186 58 49 3.29
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 86 113 191 67 51 3.23
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 79 110 203 63 53 3.19
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 87 103 190 70 58 3.18
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 92 114 187 62 53 3.26
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 105 117 173 48 65 3.29
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 106 123 176 50 53 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 114 138 161 48 47 3.44
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 92 120 181 58 57 3.26
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 94 118 185 52 59 3.27