Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 153 125 237 55 38 3.49
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 134 136 215 75 48 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 147 134 224 72 31 3.48
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 153 146 215 62 32 3.54
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 148 144 220 67 29 3.52
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 170 145 195 68 30 3.59
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 161 142 207 65 33 3.55
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 159 136 218 63 32 3.54
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 163 132 207 69 37 3.52
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 155 151 209 61 32 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 151 154 218 52 33 3.56
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 146 167 204 63 28 3.56
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 144 166 214 53 31 3.56
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 138 172 218 51 29 3.56
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 140 154 212 58 44 3.47
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 129 149 220 64 46 3.41
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 120 157 208 69 54 3.36
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 133 147 210 72 46 3.41
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 159 165 184 53 47 3.55
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 153 162 209 45 39 3.57
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 172 163 185 50 38 3.63
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 148 153 207 59 41 3.51
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 145 152 194 59 58 3.44