Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Boya Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 2 9 3 0 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 2 7 3 0 3.68
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 1 8 3 0 3.63
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 2 9 2 0 3.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 2 9 3 0 3.47
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 3 6 5 0 3.42
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 5 3 6 5 0 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 3 7 4 0 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 3 6 4 0 3.58
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 2 7 2 0 3.84
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 5 5 8 1 0 3.74
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 5 9 1 0 3.63
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 3 9 1 1 3.53
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 4 8 3 0 3.47
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 4 4 11 0 0 3.63
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 3 9 2 0 3.58
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 2 10 2 0 3.53
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 4 8 1 1 3.58
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 4 6 3 1 3.47
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 5 6 2 0 3.79
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 4 6 2 1 3.63
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 3 7 2 1 3.58
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 4 7 1 1 3.68