Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Muhasebe (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 28 10 21 3 10 3.60
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 19 17 20 7 9 3.42
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 23 15 19 5 10 3.50
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 21 18 20 4 9 3.53
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 21 16 20 6 9 3.47
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 22 15 21 4 10 3.49
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 21 16 20 7 8 3.49
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 23 11 23 6 9 3.46
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 21 16 17 9 9 3.43
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 27 9 23 3 10 3.56
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 25 13 22 2 10 3.57
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 23 18 18 2 11 3.56
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 26 13 20 4 9 3.60
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 24 15 19 3 11 3.53
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 22 16 20 3 11 3.49
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 22 16 19 7 8 3.51
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 21 17 18 4 12 3.43
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 21 16 19 5 11 3.43
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 24 17 18 2 11 3.57
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 25 11 20 5 11 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 22 14 20 4 12 3.42
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 24 10 23 4 11 3.44
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 20 18 20 4 10 3.47