Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Muhasebe
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 14 13 18 2 1 3.77
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 11 11 21 4 1 3.56
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 12 11 22 2 1 3.65
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 14 20 3 1 3.60
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 14 21 1 1 3.69
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 14 14 18 1 1 3.81
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 15 18 3 1 3.67
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 11 20 4 1 3.60
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 12 18 3 2 3.65
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 14 13 18 2 1 3.77
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 10 18 16 3 1 3.69
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 14 19 5 1 3.52
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 11 15 18 3 1 3.67
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 13 15 16 2 2 3.73
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 12 12 21 1 2 3.65
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 14 20 2 1 3.67
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 11 16 17 2 2 3.67
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 13 19 3 3 3.50
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 14 12 19 2 1 3.75
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 12 13 20 2 1 3.69
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 12 20 1 1 3.77
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 10 15 19 3 1 3.63
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 12 18 5 1 3.60