Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 164 131 204 76 58 3.42
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 153 140 201 66 73 3.37
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 160 145 197 64 67 3.42
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 160 156 200 54 63 3.47
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 172 149 193 54 65 3.49
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 169 153 190 57 64 3.48
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 157 150 191 72 63 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 170 141 197 62 63 3.46
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 166 146 187 69 65 3.44
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 169 144 203 53 64 3.48
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 172 141 196 62 62 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 154 141 198 72 68 3.38
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 156 135 194 69 79 3.35
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 151 153 187 72 70 3.38
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 139 148 201 68 77 3.32
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 156 128 202 66 81 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 146 147 193 64 83 3.33
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 155 136 196 57 89 3.33
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 172 141 183 62 75 3.43
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 164 136 204 58 71 3.42
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 177 145 185 54 72 3.48
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 155 136 197 67 78 3.35
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 169 139 182 60 83 3.40