Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 92 112 199 79 59 3.18
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 82 110 215 81 53 3.16
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 86 111 207 78 59 3.16
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 98 122 193 72 56 3.25
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 94 111 205 76 55 3.21
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 93 121 204 72 51 3.25
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 96 114 198 76 57 3.21
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 85 122 191 80 63 3.16
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 90 118 201 77 55 3.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 96 107 204 74 60 3.19
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 81 134 194 84 48 3.21
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 88 130 197 73 53 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 79 131 189 75 67 3.15
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 79 133 202 67 60 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 81 116 203 71 70 3.12
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 78 125 198 71 69 3.13
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 86 123 193 74 65 3.17
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 88 116 191 81 65 3.15
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 89 125 195 69 63 3.20
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 86 137 198 66 54 3.25
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 91 142 193 67 48 3.30
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 81 141 191 69 59 3.21
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 93 122 195 67 64 3.21