Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 12 14 25 9 9 3.16
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 10 16 25 8 10 3.12
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 12 16 26 6 9 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 12 10 29 8 10 3.09
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 16 25 9 7 3.25
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 15 10 30 6 8 3.26
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 11 16 23 11 8 3.16
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 15 11 29 6 8 3.28
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 11 16 24 8 10 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 16 26 7 9 3.19
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 15 28 3 12 3.14
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 12 16 22 7 12 3.13
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 13 13 24 7 12 3.12
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 11 29 4 13 3.07
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 11 13 28 8 9 3.13
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 14 25 9 10 3.10
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 9 13 28 9 10 3.03
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 13 27 8 10 3.10
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 16 22 7 12 3.13
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 16 10 24 8 11 3.17
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 16 10 25 8 10 3.20
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 14 22 11 10 3.10
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 13 10 26 8 12 3.06