Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 26 18 21 10 2 3.73
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 23 18 23 10 3 3.62
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 24 19 21 9 4 3.65
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 24 23 17 8 5 3.69
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 20 18 24 12 3 3.52
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 23 19 18 14 3 3.58
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 22 23 18 10 4 3.64
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 24 21 19 10 3 3.69
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 23 21 20 9 4 3.65
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 24 21 18 10 4 3.66
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 22 17 24 11 3 3.57
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 23 22 19 7 6 3.64
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 23 17 24 7 6 3.57
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 22 20 18 10 7 3.52
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 19 21 23 8 6 3.51
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 24 20 21 5 7 3.64
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 24 19 21 8 5 3.64
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 22 17 22 9 7 3.49
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 24 18 18 9 8 3.53
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 22 20 21 6 8 3.55
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 22 20 21 7 7 3.56
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 22 22 19 9 5 3.61
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 23 15 24 8 7 3.51