Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 20 34 168 71 64 2.65
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 17 32 144 79 85 2.49
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 17 45 158 72 65 2.66
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 21 45 162 65 64 2.70
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 38 53 156 51 59 2.89
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 32 61 153 57 54 2.89
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 24 55 152 66 60 2.77
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 17 42 165 58 75 2.63
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 19 44 156 73 65 2.66
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 25 53 149 67 63 2.75
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 22 51 148 80 56 2.73
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 24 41 168 66 58 2.74
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 19 39 147 74 78 2.57
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 27 51 156 64 59 2.78
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 20 49 145 73 70 2.65
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 17 42 140 75 83 2.54
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 21 38 142 77 79 2.57
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 24 39 150 66 78 2.62
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 27 62 141 54 73 2.76
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 63 65 144 43 42 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 46 63 157 43 48 3.04
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 31 56 144 70 56 2.82
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 28 53 154 54 68 2.77