Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 5 10 5 3 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 3 11 5 5 3.06
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 5 10 6 2 3.35
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 4 13 4 3 3.26
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 4 11 3 2 3.61
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 11 5 11 2 2 3.68
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 4 11 4 5 3.13
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 6 12 4 3 3.26
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 3 12 5 3 3.26
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 5 11 4 5 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 4 10 9 1 3.23
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 4 12 6 3 3.13
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 4 10 6 5 3.00
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 4 14 4 3 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 6 13 5 2 3.23
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 3 13 6 3 3.10
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 4 11 6 4 3.06
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 4 9 7 5 2.97
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 6 15 3 2 3.29
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 4 12 7 2 3.16
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 9 11 3 2 3.45
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 7 9 6 4 3.10
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 7 5 9 5 5 3.13