Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Devlet Konservatuarı Genel Müzikoloji
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 0 2 7 5 1 2.67
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 1 2 4 5 3 2.53
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1 0 5 8 1 2.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1 2 7 3 2 2.80
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 2 1 8 3 1 3.00
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 3 1 6 4 1 3.07
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 2 2 5 3 3 2.80
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 0 2 6 2 5 2.33
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 0 1 11 1 2 2.73
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 1 4 5 4 1 3.00
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2 1 7 2 3 2.80
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1 3 7 3 1 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1 0 8 3 3 2.53
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2 1 9 0 3 2.93
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 0 7 3 3 2.67
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 1 5 4 4 2.40
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 1 2 4 3 5 2.40
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2 5 4 1 3 3.13
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 3 7 0 2 3.33
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 2 2 4 2 5 2.60
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 2 6 1 1 3.60
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 4 3 2 4 2 3.20
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 2 5 1 3 3.20