Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 30 48 131 46 50 2.88
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 29 39 106 75 56 2.70
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 29 49 130 52 45 2.89
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 32 53 120 58 42 2.92
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 45 65 117 39 39 3.12
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 44 59 117 42 43 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 35 59 116 43 52 2.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 33 53 119 44 56 2.88
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 33 52 123 50 47 2.91
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 42 59 127 38 39 3.09
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 30 53 130 43 49 2.91
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 45 122 53 50 2.88
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 23 41 115 52 74 2.63
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 34 48 129 45 49 2.91
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 31 44 119 58 53 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 26 35 115 62 67 2.64
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 24 41 104 69 67 2.63
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 28 35 115 55 72 2.65
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 38 50 107 44 66 2.84
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 61 62 101 37 44 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 58 78 102 28 39 3.29
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 46 58 110 42 49 3.03
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 37 49 116 41 62 2.86