Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 37 46 103 51 26 3.06
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 31 52 96 57 27 3.01
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 34 48 100 46 35 3.00
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 37 53 112 40 21 3.17
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 54 62 98 29 20 3.38
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 43 59 107 35 19 3.27
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 39 55 100 30 39 3.10
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 33 53 89 45 43 2.95
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 33 54 98 43 35 3.03
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 39 65 99 35 25 3.22
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 35 55 110 37 26 3.14
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 47 101 45 35 3.01
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 30 49 102 42 40 2.95
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 38 50 108 38 29 3.11
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 39 54 93 36 41 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 35 40 98 40 50 2.89
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 33 45 99 48 38 2.95
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 29 49 88 50 47 2.86
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 49 73 83 27 31 3.31
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 56 66 93 22 26 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 66 69 92 19 17 3.56
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 48 67 93 27 28 3.30
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 46 64 101 27 25 3.30