Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 39 69 157 54 45 3.01
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 38 69 139 74 44 2.95
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 33 79 147 66 39 3.00
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 41 77 142 63 41 3.04
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 42 75 139 59 49 3.01
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 45 77 145 57 40 3.08
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 44 71 134 66 49 2.99
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 33 76 147 59 49 2.96
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 35 82 133 72 42 2.99
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 42 76 147 60 39 3.06
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 40 64 139 68 53 2.92
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 72 137 69 51 2.92
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 31 61 130 70 72 2.75
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 29 79 140 66 50 2.92
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 38 71 142 59 54 2.95
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 33 66 124 77 64 2.80
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 29 63 140 69 63 2.80
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 29 76 128 70 61 2.84
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 35 65 118 68 78 2.76
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 48 72 131 68 45 3.03
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 51 81 119 67 46 3.07
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 39 69 132 70 54 2.91
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 41 71 124 61 67 2.88