Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 52 72 151 55 36 3.13
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 55 61 151 64 35 3.10
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 46 85 155 49 31 3.18
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 48 79 163 45 31 3.19
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 60 74 150 49 33 3.22
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 50 84 156 43 33 3.20
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 47 84 148 50 37 3.15
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 47 77 145 59 38 3.10
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 49 78 163 43 33 3.18
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 50 71 160 46 39 3.13
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 42 71 153 52 48 3.02
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 43 62 161 53 47 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 39 61 145 71 50 2.91
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 40 70 148 62 46 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 38 70 151 60 47 2.98
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 35 68 148 59 56 2.91
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 38 59 159 58 52 2.93
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 42 68 152 51 53 2.99
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 39 63 160 45 59 2.94
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 42 75 158 47 44 3.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 50 91 158 35 32 3.25
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 37 85 148 52 44 3.05
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 40 80 129 56 61 2.95