Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 46 64 159 54 33 3.10
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 44 72 150 59 31 3.11
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 42 81 157 48 28 3.17
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 45 86 143 52 30 3.18
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 45 92 138 48 33 3.19
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 46 84 148 48 30 3.19
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 45 79 137 58 37 3.10
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 46 71 150 55 34 3.11
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 38 89 146 52 31 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 43 87 148 43 35 3.17
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 37 72 161 47 39 3.06
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 41 70 154 57 34 3.08
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 33 70 154 54 45 2.98
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 42 71 158 53 32 3.11
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 35 78 151 56 36 3.06
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 34 66 158 57 41 2.99
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 33 66 161 56 40 2.99
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 39 67 153 55 42 3.02
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 40 59 153 55 49 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 42 67 161 46 40 3.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 48 75 154 48 31 3.17
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 31 74 152 66 33 3.01
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 37 70 149 53 47 2.99