Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 67 77 164 61 46 3.14
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 56 84 160 68 47 3.08
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 61 79 165 66 44 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 57 95 156 63 44 3.14
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 65 87 159 59 45 3.16
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 69 94 153 57 42 3.22
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 62 89 155 55 54 3.12
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 62 88 148 67 50 3.11
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 63 94 149 61 48 3.15
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 56 100 159 54 46 3.16
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 52 75 165 67 56 3.00
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 55 79 155 75 51 3.03
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 44 81 158 74 58 2.95
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 56 85 163 63 48 3.09
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 58 81 159 68 49 3.07
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 49 80 153 70 63 2.96
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 50 71 156 72 66 2.92
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 55 74 148 73 65 2.95
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 42 65 165 69 74 2.84
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 61 74 160 63 57 3.05
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 67 70 163 63 52 3.09
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 50 76 159 68 62 2.96
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 54 75 153 68 65 2.96