Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 48 49 130 36 50 3.03
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 41 62 99 51 60 2.91
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 46 59 116 38 54 3.02
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 44 65 108 50 46 3.04
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 50 58 112 43 50 3.05
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 48 62 114 40 49 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 41 69 105 44 54 3.00
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 40 61 114 41 57 2.96
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 37 69 116 40 51 3.00
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 41 58 118 40 56 2.96
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 37 47 114 52 63 2.82
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 39 49 115 49 61 2.86
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 37 55 100 55 66 2.81
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 36 54 115 51 57 2.88
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 33 57 106 56 61 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 32 53 100 58 70 2.74
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 35 51 102 59 66 2.78
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 32 52 102 54 73 2.73
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 30 45 109 52 77 2.68
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 37 55 105 53 63 2.84
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 39 49 116 50 59 2.87
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 28 52 109 57 67 2.73
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 35 49 105 51 73 2.75