Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 45 66 158 67 37 3.04
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 46 57 146 81 43 2.95
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 44 71 151 68 39 3.03
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 45 67 158 68 35 3.05
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 58 76 139 64 36 3.15
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 56 76 140 60 41 3.12
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 54 68 141 67 43 3.06
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 47 65 144 74 43 3.00
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 53 70 142 64 44 3.06
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 47 76 142 64 44 3.05
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 42 63 146 78 44 2.95
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 47 57 152 69 48 2.96
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 38 58 143 84 50 2.87
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 47 56 148 74 48 2.95
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 45 74 138 72 44 3.01
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 41 65 129 82 56 2.87
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 40 66 131 72 64 2.86
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 42 56 130 76 69 2.80
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 40 56 135 73 69 2.80
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 59 69 134 64 47 3.08
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 65 73 128 66 41 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 50 55 145 73 50 2.95
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 47 60 137 65 64 2.90