Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 122 178 389 127 117 3.07
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 107 192 372 149 113 3.03
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 111 205 378 130 109 3.08
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 106 217 379 125 106 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 123 196 378 114 122 3.09
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 134 214 345 133 107 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 111 211 349 136 126 3.05
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 115 195 376 126 121 3.06
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 121 201 371 127 113 3.10
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 125 200 366 118 124 3.09
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 113 185 381 128 126 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 111 186 369 138 129 3.01
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 98 174 361 160 140 2.92
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 107 200 368 140 118 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 121 189 366 143 114 3.06
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 97 180 359 158 139 2.93
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 94 196 361 144 138 2.96
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 97 174 356 155 151 2.90
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 89 142 353 161 188 2.77
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 125 181 362 138 127 3.04
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 138 188 363 122 122 3.11
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 97 184 361 148 143 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 110 158 357 136 172 2.89