Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 169 263 504 158 89 3.22
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 111 267 494 202 109 3.06
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 149 297 474 179 84 3.21
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 154 323 470 157 79 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 167 314 452 151 99 3.25
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 161 314 455 173 80 3.26
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 169 302 470 145 97 3.25
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 138 267 478 181 119 3.10
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 156 283 490 160 94 3.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 150 297 453 165 118 3.17
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 158 243 501 188 93 3.16
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 141 268 481 192 101 3.13
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 119 224 460 222 158 2.94
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 143 260 482 187 111 3.12
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 115 247 485 215 121 3.02
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 112 206 457 223 185 2.86
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 110 225 454 248 146 2.92
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 113 210 459 229 172 2.88
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 163 253 410 173 184 3.03
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 244 280 403 138 118 3.33
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 245 280 432 140 86 3.39
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 180 273 439 165 126 3.18
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 160 232 443 180 168 3.03