Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 163 285 328 89 56 3.45
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 135 238 359 120 69 3.27
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 167 273 345 85 51 3.46
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 175 291 322 83 50 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 179 273 308 104 57 3.45
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 172 286 295 109 59 3.44
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 161 260 314 114 72 3.35
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 140 267 327 108 79 3.31
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 153 282 322 103 61 3.39
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 145 268 307 126 75 3.31
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 144 224 362 123 68 3.27
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 141 244 344 130 62 3.30
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 120 208 359 139 95 3.13
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 135 240 348 130 68 3.26
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 114 219 358 150 80 3.15
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 109 182 361 160 109 3.02
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 110 199 349 156 107 3.05
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 111 193 359 150 108 3.05
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 124 185 347 134 131 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 163 228 323 116 91 3.28
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 184 228 339 105 65 3.39
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 132 204 345 148 92 3.15
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 143 201 324 127 126 3.12