Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 16 15 20 4 7 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 18 13 19 8 4 3.53
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 14 12 21 8 7 3.29
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 9 24 9 5 3.32
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 19 11 15 13 4 3.45
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 17 14 15 11 5 3.44
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 7 22 12 7 3.15
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 12 22 9 7 3.21
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 16 7 23 10 6 3.27
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 15 11 25 7 4 3.42
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 16 13 16 10 7 3.34
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 18 12 15 13 4 3.44
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 14 16 15 11 6 3.34
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 18 12 16 12 4 3.45
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 14 14 16 13 5 3.31
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 11 18 11 11 3.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 16 11 18 12 5 3.34
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 17 10 18 10 7 3.32
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 17 15 13 9 8 3.39
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 22 14 15 5 6 3.66
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 21 11 18 6 6 3.56
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 15 14 19 9 5 3.40
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 19 15 16 6 6 3.56