Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 84 130 267 48 30 3.34
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 64 104 283 79 29 3.17
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 71 120 283 56 29 3.26
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 75 124 275 54 31 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 99 121 246 58 35 3.34
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 90 124 252 67 26 3.33
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 68 112 269 66 44 3.17
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 58 105 275 77 44 3.10
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 68 128 263 70 30 3.24
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 67 112 258 78 44 3.14
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 58 104 267 89 41 3.09
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 62 108 275 78 36 3.15
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 47 96 273 81 62 2.97
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 48 119 282 75 35 3.13
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 63 97 278 79 42 3.11
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 48 87 270 94 60 2.94
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 62 104 262 83 48 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 51 86 258 100 64 2.93
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 57 97 271 79 55 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 70 95 249 81 64 3.05
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 95 123 243 62 36 3.32
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 71 105 271 69 43 3.16
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 72 103 254 71 59 3.10