Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 52 98 286 112 70 2.92
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 53 96 270 131 68 2.89
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 53 98 291 111 65 2.94
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 52 114 277 111 64 2.97
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 117 140 237 71 53 3.32
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 79 152 262 80 45 3.23
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 89 122 256 87 64 3.14
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 78 141 244 96 59 3.13
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 60 124 270 106 58 3.04
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 60 125 268 106 59 3.03
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 49 89 295 109 76 2.88
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 45 88 285 121 79 2.84
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 40 81 261 139 97 2.72
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 42 114 281 105 76 2.90
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 60 115 256 112 75 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 41 99 242 139 97 2.75
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 49 93 262 126 88 2.82
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 41 78 253 128 118 2.67
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 51 106 252 89 120 2.80
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 67 118 252 94 87 2.97
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 100 136 251 68 63 3.23
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 56 111 271 98 82 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 50 110 248 105 105 2.83