Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 68 98 254 74 56 3.09
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 65 80 244 99 62 2.98
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 62 101 259 77 51 3.08
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 63 103 255 75 54 3.08
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 112 124 197 67 50 3.33
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 100 122 203 67 58 3.25
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 80 98 215 89 68 3.06
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 86 107 223 68 66 3.14
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 73 105 239 75 58 3.11
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 77 83 246 74 70 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 60 68 250 100 72 2.90
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 60 71 254 98 67 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 59 64 248 93 86 2.85
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 62 84 249 90 65 2.98
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 72 83 243 82 70 3.01
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 59 65 235 108 83 2.83
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 53 68 241 111 77 2.83
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 50 68 236 102 94 2.78
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 51 68 221 93 117 2.71
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 67 85 224 92 82 2.93
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 101 95 215 66 73 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 69 82 228 90 81 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 70 61 240 90 89 2.88