Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 158 224 544 174 143 3.06
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 152 215 552 188 136 3.05
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 163 234 540 177 129 3.10
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 171 240 530 170 132 3.12
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 165 241 531 176 130 3.11
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 179 248 510 182 124 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 164 246 532 169 132 3.11
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 162 244 526 172 139 3.09
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 157 241 547 164 134 3.10
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 169 234 544 166 130 3.12
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 161 235 536 186 125 3.10
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 164 215 546 196 122 3.08
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 165 217 528 209 124 3.07
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 160 256 528 188 111 3.13
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 167 249 496 207 124 3.10
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 161 230 516 197 139 3.06
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 164 241 520 186 132 3.10
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 170 233 526 185 129 3.10
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 196 245 507 159 136 3.17
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 191 263 496 171 122 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 188 278 493 152 132 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 177 235 518 185 128 3.12
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 181 242 506 167 147 3.12