Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 15 33 54 10 3 3.41
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 24 41 37 10 3 3.63
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 12 36 51 10 6 3.33
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 14 41 44 13 3 3.43
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 16 41 44 8 6 3.46
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 19 47 40 6 3 3.63
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 18 36 44 13 4 3.44
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 14 34 50 11 6 3.34
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 14 43 43 11 4 3.45
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 40 45 15 2 3.41
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 11 41 42 15 6 3.31
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 36 48 13 9 3.20
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 11 26 53 15 10 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 38 50 11 4 3.37
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 18 36 47 9 5 3.46
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 14 26 48 16 11 3.14
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 17 36 48 10 4 3.45
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 20 31 43 13 8 3.37
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 16 26 47 12 14 3.16
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 45 34 27 5 4 3.97
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 40 37 30 4 4 3.91
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 21 33 44 11 6 3.45
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 20 24 40 18 13 3.17