Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 36 109 270 110 59 2.92
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 35 125 226 135 63 2.89
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 38 116 242 115 73 2.88
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 45 123 254 106 56 2.99
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 69 130 239 94 52 3.12
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 49 168 227 87 53 3.13
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 58 111 229 109 77 2.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 48 120 219 112 85 2.89
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 49 125 235 104 71 2.96
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 56 151 226 96 55 3.10
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 51 123 236 105 69 2.97
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 45 117 233 113 76 2.90
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 36 90 230 125 103 2.71
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 53 117 238 111 65 2.97
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 48 131 231 111 63 2.98
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 37 83 212 140 112 2.65
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 40 106 226 132 80 2.82
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 39 102 241 121 81 2.82
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 45 103 206 119 111 2.75
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 89 154 188 85 68 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 110 159 199 66 50 3.36
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 76 145 217 81 65 3.15
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 57 112 215 100 100 2.87