Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 41 109 170 60 35 3.15
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 41 97 175 58 44 3.08
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 43 126 152 65 29 3.21
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 51 91 177 66 30 3.16
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 55 107 154 63 36 3.20
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 62 108 158 53 34 3.27
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 55 109 157 54 40 3.20
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 50 99 166 63 37 3.15
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 48 116 158 53 40 3.19
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 55 119 150 59 32 3.26
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 54 100 158 59 44 3.15
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 49 111 152 64 39 3.16
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 42 91 165 69 48 3.02
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 54 113 151 61 36 3.21
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 48 114 154 68 31 3.19
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 30 93 163 76 53 2.93
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 45 104 147 78 41 3.08
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 44 99 157 74 41 3.07
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 63 108 137 53 54 3.18
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 72 108 137 64 34 3.29
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 103 111 125 45 31 3.51
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 58 116 149 52 40 3.24
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 55 110 142 61 47 3.16