Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 80 155 247 55 29 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 80 154 242 63 27 3.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 76 154 256 55 25 3.36
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 78 176 232 60 20 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 87 167 235 50 27 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 91 172 223 57 23 3.44
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 79 154 229 70 34 3.31
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 86 158 227 67 28 3.37
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 80 167 228 63 28 3.37
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 89 170 221 52 34 3.40
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 155 236 65 30 3.34
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 67 151 253 66 29 3.28
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 69 133 242 77 45 3.18
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 79 160 233 65 29 3.34
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 71 148 251 61 35 3.28
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 56 133 235 93 49 3.10
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 57 154 240 71 44 3.19
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 66 141 234 78 47 3.18
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 71 130 244 67 54 3.17
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 90 156 218 67 35 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 111 187 208 34 26 3.57
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 74 155 240 61 36 3.30
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 66 133 240 71 56 3.14