Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 64 154 221 67 35 3.27
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 77 137 235 66 26 3.32
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 68 145 227 70 31 3.28
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 68 140 230 72 31 3.26
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 87 139 222 64 29 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 85 155 211 62 28 3.38
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 72 141 195 82 51 3.19
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 70 139 202 78 52 3.18
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 69 140 215 79 38 3.23
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 81 148 204 73 35 3.31
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 78 147 205 67 44 3.27
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 69 145 205 83 39 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 64 115 208 94 60 3.05
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 67 144 210 79 41 3.22
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 84 148 194 74 41 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 51 107 201 119 63 2.93
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 77 144 205 72 43 3.26
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 78 141 186 81 55 3.20
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 66 116 192 93 74 3.01
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 117 141 183 64 36 3.44
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 133 168 155 55 30 3.59
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 82 144 186 74 55 3.23
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 70 123 200 79 69 3.09