Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 98 204 296 78 41 3.33
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 96 183 297 93 48 3.26
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 99 186 288 101 43 3.27
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 93 204 279 91 50 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 110 199 270 84 54 3.32
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 101 201 271 92 52 3.29
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 95 170 279 101 72 3.16
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 100 172 285 95 65 3.21
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 91 203 287 86 50 3.28
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 105 203 271 82 56 3.31
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 94 188 297 78 60 3.25
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 100 184 296 80 57 3.26
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 65 166 287 123 76 3.03
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 89 189 296 89 54 3.24
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 101 178 288 99 51 3.25
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 65 143 287 135 87 2.95
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 82 181 274 121 59 3.15
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 92 172 288 99 66 3.17
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 103 157 245 111 101 3.07
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 171 194 220 64 68 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 190 196 224 47 60 3.57
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 124 172 268 86 67 3.28
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 107 145 281 92 92 3.12