Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 40 72 159 60 29 3.09
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 34 90 166 43 27 3.17
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 30 85 164 55 26 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 37 91 158 51 23 3.19
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 38 91 168 35 28 3.21
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 35 105 154 44 22 3.24
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 31 91 165 43 30 3.14
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 39 74 174 44 29 3.14
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 29 91 171 45 24 3.16
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 35 88 168 46 23 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 35 82 178 39 26 3.17
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 30 84 169 48 29 3.11
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 31 75 159 60 35 3.02
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 40 88 160 47 25 3.20
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 33 95 159 53 20 3.19
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 39 64 168 57 32 3.06
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 27 83 164 57 29 3.06
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 30 72 165 60 33 3.02
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 35 88 152 46 39 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 52 106 145 31 26 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 45 95 159 37 24 3.28
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 32 83 174 46 25 3.14
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 31 84 164 46 35 3.08